PPL – Hususi Pilot Lisansı

PPL (Private Pilot Licence) ; yani Hususi Pilot Lisansı eğitimi;  ATPL Frozen ( 0’dan  ATPL) eğitiminin ilk aşamasıdır. PPL lisansı ile ticari olmamak kaydı ile hobi, eğlence ve hususi amaçlı uçuşlar yapılabilmektedir. Eğitim aşamasında öğrencilere; pilotaj için gerekli temel eğitim verilir. Bu eğitim sonunda ise uçağı sorumlu pilot olarak bir yerden başka bir yere güvenli bir şekilde götürebilmeniz amaçlanır.

PPL – Hususi Pilot Lisansı

Öğrenci adayının eğitime başlayabilmesi için; gerekli belgeler kurs öncesi hazırlanmalıdır. Ayrıca kayıttan önce öğrenci işlerine teslim edilmelidir. 

BAŞVURU ŞARTLARI – En az 18 yaşını doldurmuş olmak – En az lise ve dengi okul mezunu olmak – En az 2. sınıf sağlık sertifikası gerekliliklerini sağlamak
GEREKLİ BELGELER – Birinci Sınıf Sağlık Sertifikası (PPL sonrası eğitime devam edilmeyecekse 2. Sınıf) – Diploma  / Mezuniyet Belgesi (E-Devletten alınabilir ) – Yeni Çekilmiş Fotoğraf (Beyaz Fonlu ) / 10 adet – Adli Sicil Kaydı Yoktur Belgesi (Arşiv Kayıtlı E-Devletten alınabilir.) – İkametgâh ( E-Devletten alınabilir)                – Nüfus Cüzdan Fotokopisi                                – Kan Grubu Belgesi ( Ehliyet de kabul edilmektedir ) – Güvenlik Bilinci Eğitimi Sertifikası     – PAPI Sınav Katılımı belgesi ( PPL de zorunlu değildir )

Eğitim toplam 102.00 saatlik teorik ders ve 46.30 saatlik uçuş eğitiminden oluşur. PPL eğitim içeriği ve süresi aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

PPL EĞİTİM İÇERİĞİ VE SÜRESİ:
TEORİK DERS SİMÜLATÖR UÇUŞ UÇUŞ
102:00 05:00 41:30
Ankara / Ümitköy GDH Okul Binası Ankara Simülatör Eğitim Merkezi Nevşehir Kapadokya Havalimanı

PPL(A) – HUSUSİ PİLOT LİSANSI – Teorik Dersler

Teorik ders eğitimi;  PPL eğitiminin ilk aşamasıdır ve eksiksiz olarak tamamlanmadan uçuş eğitimlerine devam edilememektedir. Teorik derslerin tamamlanma süresi planlama durumuna göre 20-25 gündür. Ayrıca Ümitköy Okul Binası’nda düzenlenen PPL Teorik Ders süreci aşağıdaki tabloda içeriği belirtilen 9 ders ve toplam 103 saatlik eğitimden oluşmaktadır ve pilot adayının bütün derslere eksiksiz olarak katılması gerekmektedir.

Dersler tamamlandıktan sonra pilot adayı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen PPL (A) Teorik ders bitirme sınavına katılmalı ve sınavdan %75 başarı sağlamalıdır. Daha sonra sınavda başarılı olan öğrenci uçuşlarını yapmak üzere planlamaya dâhil edilir.

TEORİK DERSLER:
Ders Kodu: Ders Adı: Süre: Ders Kodu Ders Adı: Süre:
010 Hava Hukuku 10 Saat 070 İşletmeUsulleri 6 Saat
020 Uçak Genel Bilgisi 15 Saat 080 Uçuş Prensibi 11 Saat
030 Uçuş Performansı 12 Saat 090 Haberleşme 10 Saat
040 İnsan Performansı ve Limitleri 6 Saat   Pilot Performans 7 Saat
050 Meteoroloji 19 Saat   Sistem Bilgisi 4 Saat
060 Seyrüsefer 16 Saat   Garmin 1000 3 Saat
  Sms 3 Saat      
TOPLAM 122 Saat  

Uçuş Eğitimi

Pilot adayı teorik derslerden başarılı olması durumunda eğitimin ikinci aşaması olan 45 saatlik uçuş eğitimine başlar. Uçuş eğitimi:

33.00 öğretmenli, 12.00 yalnız, 01.30 saat kontrol uçuşu olmak üzere 46.30 saatlik uçuştan oluşur. Ayrıca pilot adayı,  ilk yalnız uçuşunu yalnız öncesi kontrolde Öğretmen Pilotlar tarafından uygun bulunması halinde eğitiminin 15. saatinde yapmaktadır.

45.00 saatlik eğitim sonunda SHGM tarafından görevlendirilen bir kontrol pilotu ile 01.30 saatlik kontrol uçuşu yapılır. Daha sonra kontrol uçuşunu da başarıyla tamamlayan aday eğitim sürecini tamamlamış olur. Bununla birlikte okul gerekli belgelerle birlikte pilot adayının SHGM başvurularını ve lisans düzenlenene kadar evrak takibini yapar.

Uçuş eğitim süresi; mevsimsel şartlara, katılım durumuna ve başarıya göre farklılık göstermekle beraber sürekli katılım ve başarı sağlandığında yaklaşık 2 aylık bir sürede tamamlanabilmektedir.

ppl-hususi-pilot-lisansi
@unsplash

Evrak Tanzimleri ve Kurs Kaydı

Adli Sicil Kaydı Belgesi Alma

İlk olarak adli sicil kaydı alınmalıdır. E-Devletten temin edilebilir. Arşiv kayıtlı olması gerekmektedir. Bunun için E-Devletten ADLİ SİCİL KAYDI SORGULAMA sekmesine giriş yapıldıktan sonra bilgiler aşağıdaki gibi girilmelidir:

Mezun Belgesi

Daha sonra ise mezun belgesi… Diplomanın aslı, noter onaylı sureti kabul edilebileceği gibi yine E-Devlet kanalıyla alınan öğrenci belgesi veya mezuniyet belgesi de kabul edilmektedir. Sorgulama resimdeki gibi yapılmaktadır.

İkametgah Belgesi

Adres bilgileri sorgulama girişi yapılarak resimdeki gibi kişi talebi ile belge oluşturulmalıdır.

Güvenlik Bilinci Eğitimi Sertifikası

Güvenlik Bilinci Eğitimi Ankara Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliği tarafından verilen yarım günlük bir eğitimdir. Bunun yanında eğitim her Perşembe Esenboğa havalimanı iç hatlarda TAV Konferans salonunda verilmektedir. Eğitime katılım için her Çarşamba fax yoluyla müracaatta bulunulmalıdır. Bu sebeple katılım talep eden öğrencilerin Çarşamba günü telefon ya da mail yoluyla GDH öğrenci işlerine bildirim yapması gerekmektedir. Müracaatlar Öğrenci İşleri birimimiz tarafından yapılacaktır.

Eğitim katılımı esnasında isim bildiriminin yapılıp yapılmadığı katılan kişiler tarafından kontrol edilmeli ve 10 TL eğitim ücreti ödemesi öğrenciler tarafından yapılmalıdır.

Sertifikalar yaklaşık 3-7 gün arasında tanzim edilmekte ve öğrenciler tarafından alınıp okula ulaştırılması gerekmektedir.

Hususi Pilot Lisansı Sağlık Sertifikası İşlemleri

Son olarak alınması gereken belge ise sağlık sertifikasıdır. Pilot adayı eğitim uçuşlarına başlamadan önce yetkilendirilmiş bir hastanede muayene olmalı ve gerekli şartları sağladığına dair sağlık sertifikasının 1. Sınıf ya da 2. Sınıf olarak düzenlenmesi gerekir. Havayolu pilotluğuna devam edecek olan adaylar için 1. Sınıf sağlık sertifikasının alınması uygun olacaktır.

Geçerli bir sağlık sertifikası olmayan hiçbir pilot uçuş yapamaz. Sağlık sertifikalarının belirli zaman aralıklarıyla yenilenmeleri gerekir.

İlk Kez Sağlık Sertifikası alacaklar: Yenileme gibi bir gün önceden aşağıda Ankara içi bilgileri verilen hastanelerden randevu oluşturmaları gerekmektedir. Yapılacak olan muayene yenilemeden daha geniş kapsamlıdır ve giderken yenilemede olduğu gibi bir gün önceden ilaç ve alkol kullanılmaması ve muayeneye aç karnına gidilmesi gerekmektedir. Hastane sağlık sertifikasının düzenlenmesi için nüfus cüzdanı ve 2 adet vesikalık fotoğraf talep edecektir.

ppl-hususi-pilot-lisansi
@unsplash

Sağlık Sertifikası olan ancak geçerliliği olmayanlar için: Yenileme işlemleriyaklaşık yarım günde tamamlanmakta ve sertifika hastane tarafından tanzim edilerek muayene sonrası teslim edilmektedir. Yenileme için gidilmeden önce randevu alınması, bir önceki akşam ilaç, alkol vs. kullanılmaması ve muayeneye aç karnına gidilmesi gerekmektedir. Ayrıca hastane yenileme için nüfus cüzdanı, 2 adet vesikalık fotoğraf ve eski sağlık sertifikasının aslını talep edecektir.

Muayene için yetkili hastaneler SHGM web sitesinde belirtilmiştir. Ankara için:

  • Ankara Sincan Lokman Hekim Hastanesi ( Anlaşmalı Kurum )
  • Koru Hastanesi
  • Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi
  • Son olarak ise Ufuk Üniversitesi Hastanesi bu konuda yetkilendirilmiştir.

Standart muayene ücretleri 600 TL ile 700 TL arasında değişmektedir. Ancak hastane gerekli görürse ek tetkikler isteyebilir. Ayrıca bu ek tetkikleri ücrete yansıtır. Lakin anlaşmalı olduğumuz hastanelerde ismimizin belirtilmesi halinde %5 indirim uygulanmaktadır.

PAPI Sınav Katılımı  

THK tarafından düzenlenen PAPİ sınavı Ticari pilotluk eğitimi öncesi SHGM talimatları gereği alınması zorunludur. Çünkü sınav öğrencilerin, Psikomotor Becerilerini, Fizik, Matematik ve İngilizce yeterliliklerini sınamak ve pilotluğa elverişlilik derecesini değerlendirmek üzere yapılmaktadır. Ancak zorunlu olan bu sınavda değerlendirme okullara bırakılmış ve herhangi bir sınav geçme puanı belirtilmemiştir.

Son olarak sınav ücreti 190 Euro’dur ve sınavlar THK Üniversitesi Etimesgut Kampüsü’nde yapılmaktadır. Sınava katılım için başvurular THK görevlisi Nihan KURNAZ ‘a mail ya da telefon yoluyla yapılmaktadır.

Nihan KURNAZ : +90 542 451 15 07

Diğer Makaleler

MEP-IR – Çok Motor Aletle Uçuş Yetkisi

MEP-IR - Çok Motor Aletle Uçuş Yetkisi - ME eğitimleri havayoluna başvurmadan önce adayın alacağı son eğitim...

Teorik Bilgi Öğretmenliği – TBÖ

Teorik Bilgi Öğretmenliği kursu ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak Hususi Pilot Lisansı yani PPL veya ATPL...

GDH Uçuş Okulu

GDH Uçuş Okulu - 1996’da kurulan Güneydoğu Havacılık İşletmesi A.Ş. ; bu tarihten itibaren sektörde helikopter işletmeciliği alanında faaliyet göstermiş ve bu anlamda birçok ilke ve başarıya imza atmıştır.