Pilot Olmak – Pilotluk Mesleği

Pilot insanları veya götürülmesi gereken ‘malzemeleri, eşyaları’ bir yerden bir yere götürmek için bir ulaşım aracı olan uçak ile götüren, götürmekle görevli olan kimsedir. İnsanların küçükken pilot olma arzusu ve uçma arzusu, fiziksel kurallara meydan okuma isteği ile yoğrulunca eğitim alma yoluna girilir. İnsan ve makinenin mükemmel uyumu eğitimle birleşip, nihayet mesleğe kavuşulduğunda yüksek bir maaş ve cazibeli, heyecanlı meslek hayatı karşılar insanları. 

Pilot Olmak – Pilotluk Mesleği

Bulutlarla Arkadaş Olup, Para Kazanmak İsteyenlerin Mesleği: Pilotluk

Pilot olmayı incelediğimizde, çok fazla avantajla karşılaşırız. Örneğin; farklı dilleri, kültürleri tanıma fırsatı bulmak, otellerin birçok imkanından yararlanmak, dolgun maaşa sahip olmak gibi örnekler gösterilebilir. Ki bunlar sadece bir kısmıdır. Bunları istiyorsanız nelerle karşılaşacağınızı bilmeniz ya da ayrıntılar nelerdir görmeniz, buradan sonra da o mühim soruyu sormanız gerekir. Nasıl pilot olacaksınız? Bu soruların yanıtlarını almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Pilot nedir açıkladık şimdi de bu mesleğin ayrıntılarına girmeliyiz. Pilotluk mesleğini sivil ve askeri olarak ikiye ayırmalıyız önce. Sivil pilotluğu ve askeri pilotluğu ayrı ayrı incelemek gerekir. Sivil pilotluk konusunu bir-kaç başlık altında toparlayabiliriz. 

Örneğin, pilot eğitimi nasıl olur ya da pilot olabilmek için gereken kriterler nelerdir, hangi dersler işlenir gibi konuları öğrenmek gereklidir. Şimdi konu başlıklarına teker teker değinmek gerekirse, pilot eğitiminden bahsetmek gerekir. Yaygın olarak üç tip pilot eğitimi veriliyor. Modüler, Entegre ve MPL (Çoklu Pilot Eğitimi).

pilot-olmak-pilotluk-meslegi
@gdh

Pilot olabilmek için gereken kriterlere bakarsak, şunları söyleyebiliriz;

Pilot olmak için liseden mezun olmak yeterlidir fakat üniversite mezunu olmak büyük bir avantajdır. Ama bir-çok pilotluk şirketine baktığımızda sadece üniversiteyi kabul etmektedir. İngilizce PPL eğitimi için şart değildir fakat sonra havayoluna girebilmek İngilizce için şarttır. Pilotluk için ICAO Level sınavına girerek belirli bir başarı sağlanmanız beklenmektedir. Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olma koşulu da önemli bir ayrıntıdır. Eğitimleri anlatmaya başlamadan her eğitim için farklı ön şartlar olduğunu bilmemiz gerekir. 

PPL için;

Lise veya dengi okulları bitirmiş olmak ve 17 yaşında olmak gerekir. SHGM tarafından düzenlenmiş sağlık sertifikasına sahip olmak gerekir.  Teorik bilgilerin yanı sıra uçuş eğitimini tamamlamak gerekir. Bundan sonra da yetenek sınavını geçmek gerekir. 

Sıfırdan ATPL için;

Yaş sınırı burada 18’den 21’e çıkar, sağlık sertifikası burada da geçerlidir. Ancak farklardan bir diğeri olan CPL, IR(A) sahibi olmak, teorik bilgileri yine aynı şekilde tamamlamış olmak… Ek olarak uçuş tecrübesine sahip olmak şeklinde kısaca aktarabiliriz. Ücretli eğitime baktığımızda küçük bir servete denk gelen bu eğitimin ayrıntılarını görmeliyiz. Fakat başvuru için gereken ücret yüksek olsa da çeşitli ödeme kolaylıkları sunulur. Ayrıca bütün bu eğitimlerin karşılığında alınacak sonuç bir-çok masrafa, devamlı eğitime değmektedir. Eğitimler, Teori, Uçuş, Simülatör Eğitimi şeklinde karşımıza çıkar. 

Pilotluk eğitiminden bahsedersek şu şekilde başlayabiliriz. 

Pilot eğitimi, diğer eğitimler gibi üç eğitim alanını içermektedir. Bu alanlar; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardan oluşmaktadır. Psikomotor alanının pilot eğitiminde daha baskın olduğu bir gerçektir. Psikomotor alana ilişkin hedefler kas ve devinsel becerilerin gelişimi ile ilgili olup başlangıç seviyesinden ustalaşmaya doğru değişim gösterir. Ayrıca öğrenme bir devinsel becerinin kazanılmasından, karmaşık becerilerde ustalaşmasına doğru çeşitlilik gösterir.

Biraz da öğretmen, öğrenci ilişkisinin önemini anlatmamız gerekirse şunları dile getirebiliriz.  Eğitim ve öğretim sürecinin başlamasıyla öğrenci-öğretmen pilot ilişkisi de başlamış olur. Öğretmen pilot, eğitimin ve öğrenimin her safhasından sorumludur. Bu nedenle de hedeflerini açıkça belirlemek zorundadır. Hedeflerini belirledikten sonra, faaliyetleri planlamalı, öğretim metodunu belirlemelidir. En iyiyi başarmak için, eğitim planını oluşturmalı, olumlu öğrenci-öğretmen ilişkileri yaratmalı, bilgileri etkili olarak aktarabilmeli, rehberlik yapabilmeli, öğrenme esnasında öğrenciye sorumluluk yöneltmeli ve öğrencinin öğrenme, kendinin de öğretme yeterliliğinin değerlendirebilmelidir.  Bunların haricinde uçuş emniyetine, uçuş disiplinine, kurallara ve limitlere karşı tutumlar öğretmen pilotlar tarafından öğrencilerine aktarılır.

pilot-olmak-pilotluk-meslegi
@pexels

Eğitimlere bakmaya devam edersek, Sıfırdan ATPL’den başlarız.

Sıfırdan ATPL eğitimini anlatmamız gerekiyor. Ve öncelikle ATPL açılımına bakmamız gerekir. Airline Transport Pilot licence bu kısaltmanın açılımıdır. Bu ATPL eğitiminin amacı; Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı için gerekli olan teorik bilgi düzeyi eğitim vermektir. Sıfırdan ATPL (A) kursu kapsamında adaylar şu şekilde eğitim almaya başlarlar; PPL, Gece (NR), ATPL(A) Teori, PIC, IR, CPL ve ME. Bu eğitimleri başardıkları takdirde, ATPL (A) Frozen lisanslarını almaya hak kazanırlar.

Bu sıralamaya göre devam edersek PPL eğitiminin amacını şu şekilde açıklarız. Bu kursun amacı; hususi pilot lisansı (PPL(A)) almak isteyen kişiye, görerek uçuş şartları altında emniyetle uçuş yapabilmesi için, uluslararası standartlarda eğitim vermektir. Ayrıca bu PPL(A) sahibi pilot ticari olmayan uçuşlarda ücret almaksızın herhangi bir uçağın pilotu veya yardımcı pilotu olarak uçabilirler. Bu eğitim teorik eğitimle başlar ve uçuş eğitimiyle devam eder. Tecrübe ve kredilendirme ile de sona erer. 

Pilotluk nedir, pilot olmanın ön-şartları ve bu eğitimlerin amaçlarını açıkladık.

Sonuç olarak pilotluk bir çok avantajı bulunan, eğitim süresinin uzun olduğu fakat karşılığının da çok iyi olduğu, hayat tarzının gökyüzü ile birleşmesi anlamına gelen zor fakat kutsal bir meslektir. Pilotların eğitimi bittiğinde uçuş teorisinden, meteorolojiden, uçak sistemlerinden,  navigasyondan, yönetmelikler ve hava trafik kontrolünden hatta fizyolojiden de bile anlıyor olurlar, yani bütün donelere sahiplerdir. Söyleyeceğimiz son şey havacılık okulları konusunda eklektik olmak gerektiğidir. Çünkü bu da öğrenciler için son derece önemlidir. Kalifikasyon sürecinde tamamen size kanalize olan bir okulun başarı oranıyla da doğrudan ilintili olduğu gerçeği de önemli ayrıntıdır. Ayrıca okulda bulunan öğretmenlerin kompetan kişiler olması da başarı ile paraleldir. Bitirmeden söylenmesi gereken son şey fütürist bakış açısıyla yaklaşırsak pilotluk her zaman güncel, bitmeyen meslek olacaktır ve bu durum yadsınamaz. Bu da pilotluk mesleğinin her zaman avantajlı olduğu argümanını destekler. 

Göreceksiniz çocuklar gelecekte her şey havadan olacak.

 Mustafa Kemal Atatürk

Diğer Makaleler

SEP – IR – Tek Motorlu Uçak Aletli Uçuş Eğitimi

SEP - IR - Tek Motorlu Uçak Aletli Uçuş Eğitimi - Aletli uçuş eğitimi, pilot adayının görerek...

Sıfırdan Havayolu – Sıfırdan ATPL

Sıfırdan Havayolu - Sıfırdan ATPL - Güneydoğu Uçuş Okulu, modüler eğitim düzenleyen bir okuldur. Modüler eğitim; entegre olarak alabileceğiniz tüm eğitimleri istediğiniz zaman ve parça parça alma imkanı sağlayan bir eğitim yöntemidir.

ATPL Teori Eğitimi

ATPL Teorik Eğitim - ATPL Teori Eğitimi; PPL eğitimi tamamlandıktan sonra CPL Lisans eğitimine başlayabilmeniz için ön...