EMNİYET RAPOR FORMU

  Raporlamanın Türü / Type of Report
  Tehlike / Olay Tarihi ve Yeri/ Location and Date of Hazard or Occurrence:

  Tehlike / Olay Tanımı / Definition of Hazard or Occurrence:

  Tehlikenin / Olayın Sebebi (Biliniyorsa) / The Reason of Hazard or Occurrence (If Known):

  Potansiyel Sonuçlar ve Giderilmesi için Öneriler / Potential Outcomes and Suggestions for Improvement:

  Raporlama Yapan Kişiye ait bilgiler*/Information of the reporter*:

  *Bu kısım isteğe bağlı olarak boş bırakılabılır./ If you wish you may leave this part empty

  Adı ve Soyadı / Name And Surname :

  Mail Adresiniz / E-Mail

  Çalıştığı Birim ve Görevi / Department and Job :

  İmzasi ve Tarih / Sign and Date :