SIFIRDAN HAVAYOLU

Bu sayfa sıfırdan havayolu pilotu olmak için hangi yolların izlenmesi gerektiği ve bu yolların ne kadar zaman alacağını öğrenciye açıklamak için özet şeklinde hazırlanmıştır. Her bir kursa katılım için aranan şartları Eğitimlerimiz başlığı altından inceleyebilirsiniz.

Diğer bütün sorularınız için +90 532 111 98 18 ya da info@gdh.aero adresinden bize ulaşabilirsiniz.

PPL(A)

Havayolu pilotu olmak isteyen bir aday öncelikle temel teorik eğitimin alındığı ve bir pilot tarafından kullanılan temel becerilerin geliştirildiği PPL eğitimini almak  zorundadır. Eğitim toplam 102.00 saatlik teorik dersler ve 46.30 saatlik uçuş eğitiminden oluşur.

Kurs başlangıcında verilen teorik eğitimler sonrası öğrenciden SHGM tarafından düzenlenen sınava girmesi ve 4 sınav hakkından birinde %75 başarı sağlaması beklenir. Sınavda 4 kere başarısız olan öğrenci re-take (tekrar) eğitimi alır ve yeniden 4 hakka sahip olur. Sınavda gerekli başarıyı gösteren öğrenci okul tarafından 45.00 saatlik uçuş yapmak üzere uçuş hattına gönderilir. 

Öğrenci bu uçuş eğitimleri boyunca uçağın kumandalarını, temel hava hareketlerini, temel aletli uçuş eğitimini ve temel seyrüseferi emniyetli bir şekilde uygulamayı öğrenir. Uçuş eğitmeni tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci 15. saatinde ilk yalnız uçuşunu yapar ve bu eğitim boyunca da 45.00 saatin toplam 12.00 saatini yalnız olarak uçar. 

45. saatin sonunda SHGM tarafından görevlendirilen bir kontrol pilotu öğrencinin becerileri 01.30 saatlik bir uçuşla test eder ve bu becerilerin yeterli görülmesi halinde öğrenci adına PPL (Private Pilot License) yani Hususi Pilot Lisansı düzenlenir. Bu eğitim öğrencinin müsaitliğine göre 2.5 ayda bitirilebilmektedir.

ATPL TEORİK EĞİTİMİ

Bu safha PPL sahibi bir pilotun herhangi bir ticari faaliyette bulunabilmek ve bir havayolunda çalışmak için alması gereken ileri düzey teorik derslerden oluşur. Aday PPL safhasında özet olarak gördüğü dersleri 650.00 saatlik bir eğitimle ayrıntılı olarak tekrar görür. Bu eğitim okulumuzda %90 uzaktan eğitim %10 sınıf içi şeklinde verilmektedir ve yaklaşık 5 ay sürer. Öğrenci derslere %100 katılım sağlamalıdır.

Öğrenci gereklerini tamamladığı 14 dersten ayrı ayrı sınava girer ve her birinden %75 başarı sağlaması beklenir.  Bu 14 dersin sınavlarını  “6 oturum hakkı ve her ders için 4 sınav hakkı içinde” tamamlamalıdır. Ayrıca öğrenci teorik eğitim bitiminden itibaren 12 ay içinde ilk sınavına girmeli ve ilk sınava girdiği tarihten itibaren de 18 ay içinde bütün sınavlarını bitirmelidir. 

Bu şartlarda sınavları tamamlamakta başarısız olan öğrencinin başarılı olduğu bütün sınavlar sıfırlanır ve öğrencinin  “Re-take Kursu” alarak daha önce başarılı olmuş olsa dahi 14 sınava tekrar girmesi gerekir. 14 sınavın tamamından başarılı olan adayın lisansına “ATP credit” ibaresi eklenir. ATPL sınavlarında başarılı olan aday 24 ay içince CPL(A) lisansı alamazsa sınavları geçersiz sayılır. 

GECE UÇUŞU (NVFR)

PPL sahibi adayın tek motorlu bir uçakta 05.00 saatlik gece uçuşu yapması gerekir. Bu uçuş 3 gün sürer. Eğitimin tamamlanması sonucunda herhangi bir lisans düzenlemesi gerekmez ancak ticari pilot olabilmek için bu uçuşun tamamlanmış olması gerekir.

PIC UÇUŞLARI​

PIC uçuş, uçakta sorumlu pilot olarak uçmak demektir. Havayolu pilot adayının bundan sonraki eğitimleri tamamlayabilmesi için toplamda 100.00 saat PIC olarak uçuş yapması gerekir. Bu uçuşların 13.30 saati eğitim safhalarında uçulduğundan 86.30 saat daha uçuş tamamlanmalıdır. Bir pilot günde 6 saate kadar bu uçuşları yapabilir. Aday bu uçuşları dünyanın her yerinde yapabilir ve uçuş kayıt defterine işler. 50 saat PIC dolduran öğrenci IR (Instrument Rating) eğitimine başlayabilir.

IR (A)

50.00 saat PIC uçuşunu tamamlamış olan aday IR eğitimine başlayabilir. Bu eğitim pilota görerek şartlar haricinde uçağın içindeki göstergeleri ve yardımcı seyrüsefer aletlerini kullanarak uçağı güvenli şekilde uçurmayı öğretmek için verilir. IR bu eğitimi başarıyla tamamlayan pilot adayının lisansına işlenir. Havayolu pilotu olabilmek için gerekli eğitimlerden biridir. 

Bu eğitim 35.00 saatlik simülatör uçuşuyla başlar. Simülatör uçuşları da aynen uçakla yapılan uçuşlar gibi uçuş kayıt defterine işlenir ve öğrenci temel prosedürleri simülatör üzerinde öğrenir. Ardından öğrenilenleri uygulamak için 15.00 saat de uçakla uçuş yapılır. Öğrenci bu uçuşları tamamlamasının yanında 14 teorik dersin sınavından da başarılı olursa IR safhasının kontrolüne girmeyi tercih edebilir. Yine SHGM tarafından görevlendirilen bir pilot tarafından uçuş becerisi test edilir ve onaylanması halinde IR SHGM tarafından lisansa işlenir. Bu kontrole dilenirse CPL kontrolüyle birlikte de girilebilir.

CPL (A)

Bu safha adayın herhangi bir ticari uçuş faaliyetinde bulunabilmesi için tamamlanması gereken eğitimdir. PPL’de temel olarak öğrenilen hareketlerin hata töleransı daha düşük olarak tekrar edildiği aşamadır.

Bu eğitim IR eğitimi almış öğrenciler için 15.00 saat, almamış öğrenciler için ise 25.00 saat olarak verilir. Bu yüzden havayolunu hedefleyen adaylara öncelikle IR aşamasını tamamlaması ve sonrasında bu aşamaya geçmesi önerilir. Aday böylelikle her ikisinin kontrol uçuşuna beraber girebilir. Aday kontrole girebilmek için yine 14 teorik dersin sınavından da başarılı olmalıdır.

CR (ME) + ME (IR)

Bu aşamada aday son olarak geliştirdiği yetenekleri çok motorlu bir uçak üzerinde uygulamayı öğrenir. Bu aşama da yine simülatör eğitimiyle başlar ve ardından öğrenilenler uçak üzerinde uygulanır. Toplam 11.00 saatlik uçuş ve 02.00 saatlik kontrol uçuşu ile eğitim tamamlanır. Öğrencinin devam durumuna göre IR-CPL-ME eğitimleri toplam 3 aylık bir süre içinde tamamlanabilir. Kontrol uçuşunda başarılı olan pilot lisansına çok motor yetkisini de işletir ve bu yetkiyle beraber pilotun lisansı havayoluna FO (First Officer) başvuruları için hazır hale gelir. Bu aşamadan sonra pilotun farklı havayollarına yapacağı başvuru ve mülakat süreci başlar. 

İletişim Bilgileri

Okul Adres

Mutlukent Mahallesi 1968 Sokak No:9 Ümitköy - ANKARA

Tel: +90 530 148 06 38

E-Posta: info@gdh.aero

Fax: 0312 343 74 82 - 0312 232 49 11

Call Now ButtonBizi Arayın